Hrady a zámky


Hrubý Rohozec

Hrubý Rohozec

Raně gotický hrad přestavěn kolem r. 166 na renesanční zámek. po rodu Vartemberků získal panství na několik let Albrecht z Vladštejna a po něm v roce 1628 M. Des Fours, jehož rodu patřil zámek do r. 1945. Před r. 1822 byly provedeny větší úpravy zámku v empírovém stylu.

 


 

Humprecht

Humprecht

Původně lovecký zámeček, zajímavě stavebně řešený. Vybudován italským architektem Carlo Luragem v letech 1666-1668 pro hraběte Humprechta Jana Černína z Chudenic.


 

Kost

Kost

Páni, kteří sídleli na Kosti, měli slušné příjmy ze svých statků i z význačných, výnosných úřadů, které zastávali, jako na příklad pan Petr z Kosti, hofmistr císaře Karla IV.
Název Kost, jenž v nás budí představu nedostatku, nepřiléhal dobře k blahobytu hradních pánů, o nichž lidé říkali: „Na Kosti se páni dobře mají.“ Zato však dobře vystihoval tvrdost a nedobytnost hradu.

Pověst vypravuje, že i Žižka přitáhl před Kost a začal jí dobývati. Dodnes ukazují tu Žižkův kamenný stůl a skálu, pod níž odpočíval. Kterýsi kameník, který tu lámal kámen, vytesal na ní hlavu s přílbicí a dle ní říká se tady „U Žižkovy hlavy“. Když nemohl Žižka hradu dobýti, zvolal prý rozhořčeně: „Kost patří psu!“ – a odtáhl od hradu dále.

A tak stojí Kost, odolavši útokům vojsk i zubu času, dosud vzdorně a pevně jako před dávnými lety a stále ještě o ní platí verše Svatopluka Čecha:
Hrdá Kosti, tvrdá Kosti, jak se mocně zvedá
v lůně drsných skal a borů plna síly, plna vzdoru
tvoje lebka šedá!
Co tvá síla střásla s týla nepozvaných hostí!
Stála´s jako skal tvých duby, vždyť i pro Žižkovy zuby
Byla´s tvrdou kostí!


 

Sychrov

Zámek Sychrov

 Novogotický zámek postavený v 17.století. Od počátku devadesátých let probíhá rozsáhlá rekonstrukce a restaurování exteriérů, interiérů i zámeckého parku, jejímž cílem je co nejvíce přiblížit zámek Sychrov do doby jeho největšího rozkvětu, tj. ke stavu z druhé poloviny 19. století.


 

Trosky

Trosky

 

 Hrad, poprvé připomínaný roku 1396, založil Čeněk z Vartemberka. Na počátku 15. století byl hrad majetkem Oty z Bergova a v roce 1424 odolal husitskému pokusu o dobytí. Dobýt se ho podařilo až vojskům krále Jiřího z Poděbrad roku 1467. Ve druhé polovině 15. století přestaly být Trosky sídlem panství. Po třicetileté válce byl hrad již zříceninou.
Základní schéma hradní dispozice bylo dáno jedinečným skalním útvarem, tvořeným dvěma věžovitými sopouchy a zvýšeným sedlem mezi nimi. Korunu obou přírodních věží zvýšily dvě zděné obytné věže: vyšší čtverhranná, později rozšiřovaná, zvaná Panna, a nižší, rozložitější, víceboká Baba. Mezi oběma sopouchy bylo hradbami vymezeno dvojdílné hradní jádro. Velký palác stál pod věží Pnnnnu. Šlo o vysokou dvoutraktovou stavbu, jejíž hlavní obytné prostory, osvětlené rozměrnými okny, obsahovalo až třetí patro. Menší, nejspíše též palácová stavba, v jejíž konstrukci se zřejmě významně uplatňovalo dřevo, stála i pod věží Babou. Před celou vstupní stranu jádra bylo předloženo hradbou opevněné předhradí. Vedle brány zde stávala dvouprostorová, zřejmě hospodářská budova.
Hrad vznikl koncem vlády Karla IV. nebo nejpozději na samém počátku vlády Václava IV. V jeho podobě i volbě staveniště umožňujícího tuto podobu se projevila jedna z hlavních tendencí vývoje české hradní architektury 14. století, totiž tíhnutí k vyvážené dvoupólovosti, které dalo vzniknout jak hradům dvoupalácového typu, tak různým formám dispozic se dvěma věžemi. Do mladšího horizontu těchto souvislostí náleží i hrad Trosky, jehož podoba je silně ovlivněna jedinečným staveništěm.


 

Frýdštejn

Frýdštejn

Nejhezčí cesta na hrad Frýdštejn je od zastávky vlaku Malá Skála, odkud můžete nejdříve navštívit skalní hrad Panteon - Vranov a dále značené cestě až na Frýdštejn.


 

Valdštejn

Hrad Valdštejn

Hrad Valdštejn je nejstarším hradem Českého ráje. Je to zřícenina raně gotického hradu, založeného na třech pískovcových skalách v letech 1260-1280. Hrad byl rodovým hradem pánů z Valdštejna. Zanikl po požáru koncem 16. Století. Dva kamenné mosty spojují předhradí s prvním nádvořím a s budovou na druhém skalním bloku. Mosty jsou osazeny kopiemi barokních soch. Originály soch jsou umístěny v kapli sv. Jana Nepomuckého uvnitř hradu. Na prvním nádvoří se nachází obraz sv. Jana Křtitele, který byl údajně namalován podle podobizny K.H. Máchy.

 

 

 

Ocenění Hotelstars.cz

www.hotelstars.cz - Formanka Penzion Superior

Naše provozovny

AHR ČR

 

Asociace hotelů a restaurací České Republiky

 

Zdarma WiFi připojení

Free Wifi

 

Staňme se přáteli na Facebooku a získávejte průběžně novinky o motorestu a penzionu, více na:

Najdete nás i na Facebooku

 

Formanka logo